Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  • aan_UR-09208_2.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_4.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_16.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_42.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_47.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_82.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_5.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_10.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_28.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_36.jpg
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną przez COVID-19 nie ma możliwości przeprowadzenia III etapu wojewódzkiego Konkursu za zasadach określonych w Regulaminie.

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu

 

1. Kierując się dobrem uczniów, Komitet Organizacyjny Konkursu postanowił przeprowadzić III etap wojewódzki w następujący sposób:
 

- termin przeprowadzenia – 14 kwietnia 2021 r. godz. 11.00;

- czas – 90 minut;

- miejsce – sale w macierzystych szkołach uczestników etapu wojewódzkiego;

- nadzór nad właściwym przeprowadzeniem etapu wojewódzkiego – dyrektor szkoły;

- osoba odpowiedzialna za powiadomienie uczestników i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego – nauczyciel przygotowujący ucznia do Konkursu.

2. Etap wojewódzki należy przeprowadzić na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz postanowieniach zawartych w niniejszym Komunikacie.
3. Test na etap wojewódzki i karta kodowa uczestników zostaną zamieszczone na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu www.losyzolnierza.pl 14 kwietnia 2021 o godz. 930. Dyrektor szkoły będzie mógł je pobrać po uprzednim zalogowaniu. Loginy i hasła pozostają takie same jak do etapu szkolnego i rejonowego.
4. Konkurs należy przeprowadzić w wydzielonej sali w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych spowodowanych przez COVID-19.
5. Prace uczestników będą kodowane w celu zapewnienia ich anonimowości.
6. Nie przewiduje się pisania prac zdalnie oraz nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do etapu wojewódzkiego.
7. Po przeprowadzeniu etapu wojewódzkiego, szkoły niezwłocznie dostarczają lub przesyłają testy do właściwej siedziby kuratorium oświaty. W szkołach nie są sprawdzane testy uczestników.
8. Powołane, zgodnie z Regulaminem, wojewódzkie komisje konkursowe sprawdzają testy uczestników w kuratoriach oświaty i przedstawiają protokoły z wynikami wojewódzkim koordynatorom Konkursu w terminie do 26 kwietnia 2021 r.
9. Wojewódzcy koordynatorzy wpisują wyniki uczestników na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu do 28 kwietnia 2021 r.
10. Tryb odwoławczy realizowany będzie zgodnie w § 9 Regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu.

 

Komitet Organizacyjny Konkursu