XXVII Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia"

Szanowni Państwo,
tradycja – nasza pamięć o przeszłości – to jeden z fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją w rodzinach i w państwie,
w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz w całej wspólnocie narodowej, w wojsku,
w organizacjach społecznych
i proobronnych oraz w związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców
i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników,
a przede wszystkim weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega,
ceni i pielęgnuje każdy Polak mieszkający
w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po całym świecie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII oraz mogą brać w nim udział uczniowie branżowych szkół I stopnia, którzy są szczególnie zainteresowani historią wojskowości.

Główne cele Konkursu to:

1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturowym Państwa i Narodu Polskiego.
2. Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi pisanymi i materialnymi.
3. Popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego.

Z wielką satysfakcją mam zaszczyt zaprosić do licznego udziału już w XXVII edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." w roku szkolnym 2021/2022.  

 

Z poważaniem
Ogólnopolski Koordynator Konkursu