Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  • aan_UR-09208_2.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_4.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_16.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_42.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_47.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_82.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_5.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_10.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_28.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_36.jpg
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

 

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki etapu rejonowego XXVII edycji Konkurs Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia".

 

Lista wyników uczniów na etapie rejonowym (szkoły podstawowe)

 

Lista wyników uczniów na etapie rejonowym (branżowe szkoły I stopnia)

 

Wynik przypisany z imieniem i nazwiskiem jest dostępny po zalogowaniu.

Od dnia dzisiejszego liczymy 7 dni na ewentualne odwołania od wyników etapu rejonowego Konkursu.

Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie zamieszczona 4 lutego 2022 r.

Informujemy, że do etapu wojewódzkiego bezwzględnie kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 38 punktów.

 

 

Komitet Organizacyjny Konkursu