Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  • aan_UR-09208_2.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_4.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_16.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_42.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_47.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_82.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_5.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_10.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_28.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_36.jpg
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

 

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy Listę uczniów etapu wojewódzkiego wraz z informacją o kwalifikacji do etapu ponadwojewódzkiego XXVIII edycji Konkurs Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej".

 

Regulamin Konkursu mówi: 

...koordynatorzy wojewódzcy....

b) kwalifikują do etapu III uczniów, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia,

c) jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony;

 

Przy każdym uczniu widnieje jedna z poniższych informacji:

- Kwalifikacja bezpośrednia - jeżeli spełniony jest podpunkt b) powyższego fragmentu regulaminu;

- Kwalifikacja dodatkowa - jeżeli znalazł zastosowanie podpunkt c) powyższego fragmentu regulaminu;

lub

- Brak kwalifikacji

 

 

Lista wyników etapu wojewódzkiego wraz z kwalifikacją do etapu ponadwojewódzkiego (szkoły podstawowe)

 

Lista wyników etapu wojewódzkiego wraz z kwalifikacją do etapu ponadwojewódzkiego (branżowe szkoły I stopnia)

 

 

Komitet Organizacyjny Konkursu