Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  • aan_UR-09208_2.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_4.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_16.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_42.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_47.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_82.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_5.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_10.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_28.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_36.jpg
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." za nami. Po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali ponadprzeciętną wiedzę i godną podziwu pasję. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

W tegorocznej edycji wzięło udział około 15 tys. uczniów z całej Polski. Wojewódzkie komisje konkursowe zakwalifikowały do etapu centralnego łącznie 66 uczestników ze wszystkich kategorii. Finał XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów" odbył się w dniach 2- 4 czerwca 2016 r.

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." za nami. Po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali ponadprzeciętną wiedzę i godną podziwu pasję. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

W tegorocznej edycji wzięło udział około 15 tys. uczniów z całej Polski. Wojewódzkie komisje konkursowe zakwalifikowały do etapu centralnego łącznie 66 uczestników ze wszystkich kategorii. Finał XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów" odbył się w dniach 2- 4 czerwca 2016 r.

Pierwszego i drugiego dnia odbyły sie zmagania uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego. Uczestnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach: broń i barwa, eksponat muzealny, historia oręża polskiego w sztuce, geografia militarne oraz zabytki i obiekty historyczne.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w Konkursie, spotkali się 4 czerwca na uroczystej gali finałowej na Zamku Królewskim. W kategorii szkół podstawowych najwięcej punktów zdobył Michał Szewczak - uczeń z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza szkoła" w Warszawie. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Karolina Sabina Tomczyszyn - uczennica z Gimnazjum im. Władysława Sikorskiego w Brzeźnicy. W kategorii szkół zawodowych zwycięzcą został Tomasz Stosio - uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole nr 1 w Płońsku.

Wśród gości obecni byli m.in. Sławomir Frątczak Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Jarosław Zaroń Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prof. Aleksandra Skrabacz Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr hab. Agnieszka Legucka Prorektor ds. studenckich Akademii Obrony Narodowej, płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki Prezes Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz samorządów.

Uroczystość uświetnił występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Galę poprzedziło złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz panel dyskusyjny w Muzeum Niepodległości dla opiekunów konkursu z różnych województw z udziałem m.in.: Macieja Kopcia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz delegacji organizatorów i uczestników konkursu (3 czerwca).