Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  • aan_UR-09208_2.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_4.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_16.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_42.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_47.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_82.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_5.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_10.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_28.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_36.jpg
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

Zakończono XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny i XI Olimpiadę Przedmiotową pn.: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” Czerwiec, to tradycyjnie czas zawodów centralnych i uroczystego Finału Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Tegoroczne edycje przeprowadzone zostały pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Patronatami Honorowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej było, obok Kuratorium Mazowieckiego i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jednym z głównych organizatorów Konkursu Historycznego oraz Uroczystej Gali.

9 czerwca 2018 r., w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II - Galerii Porczyńskich w Warszawie, odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu i Olimpiady, które przeprowadzone zostały w całej Polsce. W wieloetapowych zmaganiach konkursowych, trwających od października ubiegłego roku, wzięło udział ok. 20 tys. uczniów, w tym 14.179 w Konkursie Historycznym. Uczniowie nie mieli łatwego zadania - wiedza, którą musieli wykazać się w poszczególnych etapach (m.in. z historii, architektury, geografii militarnej i in.) wykraczała - jak zwykle - poza program szkolny.

Na zawody centralne i uroczysty finał w Warszawie przyjechało 125 uczniów - zwycięzców etapu wojewódzkiego oraz nauczyciele i opiekunowie. W uroczystej gali uczestniczyło ponad 400 osób, w tym zaproszeni goście, wieloletni przyjaciele i współorganizatorzy przedsięwzięcia, m.in.: dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej płk Artur Gałecki, płk Marek Gładysz ze Sztabu Generalnego WP, reprezentujący szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka Pan Jacek Polańczyk, Pan Maciej Kopeć podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty oraz dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan Jarosław Zaroń. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością: Pan prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Pan dr Adam Buława - dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Pani Barbara Czekaj-Wiśniewska z-ca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, dr Grzegorz Jasiński z Wojskowej Akademii Technicznej. Gośćmi honorowymi byli Kombatanci, Damy i Kawalerowie orderu Virtuti Militari: płk w st. spocz. Danuta Gałkowa, por. w st. spocz. Halina Górka-Grabowska, płk w st. spocz. Bronisław Maciaszczyk, płk w st. spocz. Henryk Ratyna i kpt. w st. spocz. Tadeusz Socha, a także przedstawiciele Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka.

Protokoły odczytali: przewodniczący Komisji Konkursu Historycznego Pan Zdzisław Młodziejewski i przewodniczący Komisji Olimpiady Przedmiotowej Pan prof. Grzegorz Nowik. Oprócz oficjalnych dyplomów i publikacji książkowych, finalistom wręczono - przygotowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej – główne nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i puchary od Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, a także medale pamiątkowe od Weteranów II wojny światowej zrzeszonych w Klubie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Ponadto, Zarząd Klubu VM, z okazji Jubileuszu 10-lecia swojego Patronatu Honorowego, wręczył specjalne podziękowania organizatorom przedsięwzięcia. Wśród wyróżnionych przez Kombatantów jest m.in. Dyrektor WCEO płk Artur Gałecki oraz mjr Włodzimierz Tryka.

Uroczystą Galę poprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizyjna Pani Urszula Boruch, a podniosłą i wzruszającą, patriotyczną oprawę artystyczną zapewnił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem Pana Pawła Szkopa. Rejestrację filmowo-fotograficzną zapewnił Oddział Multimediów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Rozpoczęcie kolejnej edycji Konkursu oraz Olimpiady – już po wakacjach, w październiku br.

Tekst: Liliana Tryka
Galeria: Arkadiusz Blomka WCEO, Klub VM

Protokół Komisji Egzaminacyjnej

Lista z wynikami uczniów szkół podstawowych

Lista z wynikami uczniów gimnazjów