XXVI Konkurs Historyczny majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy"

Tradycja – nasza pamięć o przeszłości – to jeden z fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją w rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po świecie.

Zapraszamy do licznego udziału już po raz dwudziesty szósty, w Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego, "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." w roku szkolnym 2020/2021.