Terminarz XXIX edycji

Dokonywanie zgłoszeń
2 - 20 października 2023 r.

I etap - szkolny
8 listopada 2023 r., godz. 1200, czas trwania: 90 min.

II etap - wojewódzki
8 grudnia 2023 r., godz. 1100, czas trwania: 90 min.

III etap ponadwojewódzki
14 marca 2024 r., godz. 1100, czas trwania: 90 min.

Zawody laureatów - Gala Finałowa
4-6 czerwca 2024 r.