Uroczyste podsumowanie XXVII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się w Muzeum J. Piłsudskiego
w Sulejówku

 

  • ac_UR-00414.jpg
  • ac_UR-00561.jpg
  • an_plac_30.JPG
  • an_plac_33.JPG
  • an_plac_42.JPG
  • sn_20220611_113144.jpg
  • sn_IMG_5273.JPG
  • sn_IMG_5277.JPG
  • sn_IMG_5315.JPG
  • sn_IMG_5318.JPG

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiologiczną Ogólnopolski Koordynator Konkursu - Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia IV etapu ogólnopolskiego XXV KONKURSU HISTORYCZNEGO im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, który miał być przeprowadzony w Warszawie.

Mając jednak na uwadze duże zainteresowanie uczestników udziałem w finale Konkursu zdecydowano się na przeprowadzenia zawodów w innej formule. Mianowicie, uczestnicy zakwalifikowani do etapu centralnego (po 4 uczniów z każdego województwa) będą pisać test konkursowy w siedzibach kuratoriów (lub w innej wyznaczonej lokalizacji) pod nadzorem wojewódzkich koordynatorów konkursu.

Uczestnicy zostaną powiadomieni przez koordynatorów wojewódzkich o terminie i miejscu przeprowadzania etapu ogólnopolskiego.

Przeprowadzenie finału konkursu w województwach odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 12.00.

7-8 października br. zorganizowane będzie w Warszawie spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu z koordynatorami wojewódzkimi, podczas którego odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i podsumowanie IV etapu ogólnopolskiego Konkursu. Zaproszeni zostaną również laureaci z najwyższą liczbą punktów wraz z opiekunami.

Tradycyjnie, wszyscy uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania.

 

Komitet Organizacyjny Konkursu