Uroczyste podsumowanie XXVII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się w Muzeum J. Piłsudskiego
w Sulejówku

 

  • ac_UR-00414.jpg
  • ac_UR-00561.jpg
  • an_plac_30.JPG
  • an_plac_33.JPG
  • an_plac_42.JPG
  • sn_20220611_113144.jpg
  • sn_IMG_5273.JPG
  • sn_IMG_5277.JPG
  • sn_IMG_5315.JPG
  • sn_IMG_5318.JPG
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną przez COVID-19 nie ma możliwości przeprowadzenia II etapu rejonowego Konkursu za zasadach określonych w Regulaminie.

1. Kierując się dobrem uczniów, Komitet Organizacyjny Konkursu postanowił przeprowadzić II etap rejonowy w następujący sposób:
 

- termin przeprowadzenia – 18 lutego 2021 r. godz. 11.00;

- czas – 90 minut;

- miejsce – sale w macierzystych szkołach uczestników etapu rejonowego;

- nadzór nad właściwym przeprowadzeniem etapu rejonowego – dyrektor szkoły;

- osoba odpowiedzialna za powiadomienie uczestników i przeprowadzenie etapu rejonowego – nauczyciel przygotowujący ucznia do Konkursu.

2. Etap rejonowy należy przeprowadzić na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz postanowieniach zawartych w niniejszym Komunikacie.
3. Test na etap rejonowy i karta kodowa uczestników zostaną zamieszczone na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu www.losyzolnierza.pl 18 lutego 2021 o godz. 900. Dyrektor szkoły będzie mógł je pobrać po uprzednim zalogowaniu. Loginy i hasła pozostają takie same jak do etapu szkolnego.
4. Konkurs należy przeprowadzić w wydzielonej sali w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych spowodowanych przez COVID-19.
5. Prace uczestników będą kodowane w celu zapewnienia ich anonimowości.
6. Nie przewiduje się pisania prac zdalnie oraz nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do etapu rejonowego.
7. Po przeprowadzeniu etapu rejonowego, szkoły niezwłocznie dostarczają lub przesyłają testy do właściwej siedziby kuratorium oświaty / delegatury, zgodnie ze wskazaniami wojewódzkich koordynatorów konkursu. Prace konkursowe będą sprawdzane w Kuratoriach / Delegaturach.
8. Tryb odwoławczy realizowany będzie zgodnie w § 9 Regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu.
9. Termin etapu wojewódzkiego podany w Regulaminie ulegnie korekcie i zostanie podany do wiadomości w późniejszym czasie na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu.

 

Komitet Organizacyjny Konkursu