XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2017–2018

Tradycja – nasza pamięć o przeszłości – to jeden z fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją w rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po świecie.

Zakończenie edycji Konkursu, którą rozpoczynamy we wrześniu 2017 roku, nastąpi w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a etap wojewódzki i ogólnopolski wpiszą się w obchody tej bardzo ważnej dla nas rocznicy. Konkurs rozgrywany w roku szkolnym 2017–2018 nosi tytuł: O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej w latach 1887–1922.

Tematyka zamyka się w latach, z których:

Rok 1887 – to opublikowanie przez płk. Zygmunta Miłkowskiego (ps. Tomasz Teodor Jeż) broszury „Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym” oraz utworzenie z jego inicjatywy Ligi Polskiej i Skarbu Narodowego. Były to pierwsze po klęsce Powstania Styczniowego próby sformułowania nowej koncepcji walki o niepodległość Polski.

Rok 1922 – to ostateczne ukształtowanie granic odrodzonej II Rzeczpospolitej, przyłączenie Wileńszczyzny i części Górnego Śląska do Polski. Między tymi datami zawierają się różnorodne formy organizowania się i działania społeczeństwa polskiego, jego walki o zachowanie ducha narodowego, przygotowania do walki o Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego w latach 1914–1921, który przywrócił Polskę Polakom, wyrąbał mieczem granice, a w 1920 roku uchronił Polskę i Europę przed sowieckim totalitaryzmem.

Mamy nadzieję, że sam udział w Konkursie będzie dla Wszystkich Uczniów wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z najbardziej doniosłych w naszych dziejach okresów – ukoronowanego wybiciem się narodu na niepodległość, po półtorawiekowej niewoli. Zachęcamy zatem do udziału w Konkursie zarówno dotychczasowych uczestników jak również wszystkich tych, dla których będzie to nowe wyzwanie.

Zapraszamy do licznego udziału już po raz dwudziesty trzeci, w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego, "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." w roku szkolnym 2017/2018.