List w sprawie współpracy przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” podpisali Wiceminister Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz i Wiceminister Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć.

Na spotkaniu w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie byli obecni m.in. Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej - Paweł Hut, Zastępca Dyrektora Departament Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Roksana Tołwińska, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego - Adam Buława oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Jarosław Zaroń.

- Mam nadzieję, że finał kolejnej edycji konkursu na szczeblu centralnym przyczyni się do tego, że będziemy już wkrótce chwalili się młodymi historykami, którzy nie tylko zgłębiają historię, ale również przybliżają ją swoim rówieśnikom - powiedział podczas uroczystości Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON. - Ten konkurs adresowany jest do młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych, ale również trzeciej klasy, a więc także dla gimnazjalistów. Jestem przekonany, że te tysiące młodych osób, młodych pasjonatów historii, młodych patriotów, które biorą każdego roku udział w tym konkursie, również w tym roku będą uczestniczyć w kwalifikacjach - dodał.

Ogólnopolskim organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Współorganizatorami Konkursu są: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” w Płocku oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zadania Ogólnopolskiego Koordynatora Konkursu będzie realizowała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego z różnych okresów oraz przedstawianie znaczenia sił zbrojnych dla państwa i narodu polskiego.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII (a w roku szkolnym 2018/2019 także uczniowie klas III dotychczasowych gimnazjów) oraz uczniowie branżowych szkół I stopnia (a w roku szkolnym 2018/2019 także uczniowie klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych).