Losy Żołnierza - Galeria zdjęć
Highslide JS

Finał XIX ogólnopolskiego konkursu historycznego i VII ogólnopolskiej olimpiady tematycznej im. mjr. Marka Gajewskiego z cyklu
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

7 czerwca 2014 r.
7 czerwca 2014 roku w Zamku Królewskim w Warszawie "Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego" w wykonaniu artystów z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego rozpoczęto uroczystą galę z okazji zakończenia XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz VII Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej z cyklu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" im. mjr. Marka Gajewskiego.

W uroczystości udział wziął Pan Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zaproszenie przyjęli również gen. bryg. Krzysztof Domżalski - Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON Pan płk Jerzy Gutowski, Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Pani prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz, Pan Zbigniew Czaplicki - Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele władz oświatowych. Do Finału zakwalifikowało się 133 uczniów. Nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy wręczyli w imieniu Ministra Obrony Narodowej: Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej Jankowski, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP Pan gen. bryg. Krzysztof Domżalski, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON Pan płk Jerzy Gutowski oraz Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Pani prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz. W imieniu władz oświatowych: Mazowiecki Kurator Oświaty Pan Karol Semik, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan Jarosław Zaroń oraz - w imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Pan prof. Wiesław Jan Wysocki. Od 6 lat Konkurs i Olimpiadę obejmuje Patronatem Honorowym Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, które w uznaniu wiedzy historyczno-wojskowej młodzieży biorącej udział w zmaganiach konkursowych przygotowuje corocznie dla finalistów pamiątkowe medale. W tym roku, w imieniu Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari medale wręczali: Pan płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki, Pani ppłk w st. spocz. Danuta Gałkowa, Pan płk w st. spocz. Bolesław Siemiątkowski i Pan płk w st. spocz. Tadeusz Kowalski. W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich Miasta Płocka gratulacje finalistom złożył Pan Edward Jankowski.

Konkurs i Olimpiada rozgrywane były pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej, Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich Miasta Płocka. Organizatorami byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta", Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Tegoroczne zmagania Konkursu Historycznego odbyły się pod hasłem "Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej w latach 1939-1945", a Olimpiada Tematyczna dotyczyła lat 1914-1950 i nosiła tytuł "Od Strzelców i Legionistów do Żołnierzy Wyklętych". W roku bieżącym do Konkursu i Olimpiady w całej Polsce przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i ponadpodstawowych. Przez długie miesiące brali oni udział w zmaganiach na poszczególnych etapach, które pozwoliły wyłonić najlepszych z najlepszych. Zdaniem komisji egzaminacyjnej, wszyscy wykazali się wiedzą znacznie wykraczającą zakres podstawy programowej nauczania. Jest to sukces zarówno uczestników, jak i ich nauczycieli, i opiekunów.

Uroczystość zakończył występ chóru i solistów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, którzy zaprezentowali wiązankę pieśni patriotycznych.

mjr Włodzimierz Tryka

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS