Losy Żołnierza - Galeria zdjęć
Highslide JS

Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjra. Marka Gajewskiego
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

2-4 czerwca 2016 r.
XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." za nami. Po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali ponadprzeciętną wiedzę i godną podziwu pasję. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

W tegorocznej edycji wzięło udział około 15 tys. uczniów z całej Polski. Wojewódzkie komisje konkursowe zakwalifikowały do etapu centralnego łącznie 66 uczestników ze wszystkich kategorii. Finał XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów" odbył się w dniach 2- 4 czerwca 2016 r.

Pierwszego i drugiego dnia odbyły sie zmagania uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego. Uczestnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach: broń i barwa, eksponat muzealny, historia oręża polskiego w sztuce, geografia militarne oraz zabytki i obiekty historyczne.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w Konkursie, spotkali się 4 czerwca na uroczystej gali finałowej na Zamku Królewskim. W kategorii szkół podstawowych najwięcej punktów zdobył Michał Szewczak - uczeń z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza szkoła" w Warszawie. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Karolina Sabina Tomczyszyn - uczennica z Gimnazjum im. Władysława Sikorskiego w Brzeźnicy. W kategorii szkół zawodowych zwycięzcą został Tomasz Stosio - uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole nr 1 w Płońsku.

Wśród gości obecni byli m.in. Sławomir Frątczak Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Jarosław Zaroń Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prof. Aleksandra Skrabacz Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr hab. Agnieszka Legucka Prorektor ds. studenckich Akademii Obrony Narodowej, płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki Prezes Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz samorządów.

Uroczystość uświetnił występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Galę poprzedziło złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz panel dyskusyjny w Muzeum Niepodległości dla opiekunów konkursu z różnych województw z udziałem m.in.: Macieja Kopcia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz delegacji organizatorów i uczestników konkursu (3 czerwca).
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Celem Konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży historii wojskowości oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Organizatorami inicjatywy są: Mazowiecki Kurator Oświaty, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta" w Płocku oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Konkurs został objęty patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenia - Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Poniżej zamieszczamy Protokół Komisji Egzaminacyjnej oraz listy z wynikami w poszczególnych kategoriach.

Protokół Komisji Egzaminacyjnej (plik PDF)

Wyniki zawodów finałowych - kategoria szkoły podstawowe (plik PDF)

Wyniki zawodów finałowych - kategoria gimnazjum (plik PDF)

Wyniki zawodów finałowych - kategoria zasadnicze szkoły zawodowe (plik PDF)

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Highslide JS