Losy Żołnierza - Zgłoszenie do konkursu

Zanim zgłosisz szkołę, przeczytaj!!!

Konkurs skierowany jest do uczniów na Litwie, Ukrainie i na Białorusi ucz±cych się języka polskiego w szkołach w systemie obcych państw, szkołach organizacji Polaków a także szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

Prosimy dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza.

W razie ewentualnych problemów proszę o kontakt na adres e-mail: sekretariatkonkursu@losyzolnierza.pl


Zgłoszenie szkoły do
KONKURSU HISTORYCZNEGO
"Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia - losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948"
- kategoria: projekt edukacyjny

Pełna nazwa szkoły
Ulica oraz numer
Kod pocztowy
Miejscowo¶ć
Państwo:
Liczba zespołów:
Liczba uczniów:
Nazwisko i imię nauczyciela do kontaktu:
Telefon kontaktowy:
Email do kontaktu: