Losy Żołnierza - O nas
Menu
Strona główna
Konkurs Historyczny
Olimpiada Tematyczna
Terminarz
Kontakt
Koordynatorzy Wojewódzcy
Najczęciej zadawane pytania
WITAMY NA STRONIE KONKURSU HISTORYCZNEGO ORAZ OLIMPIADY
LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO
IM. MJRA MARKA GAJEWSKIEGO
Tradycja to jeden z podstawowych fundamentów naszej tożsamości, to nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w naszych rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani - uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Dlatego właśnie - Porozumienie Organizacji Kombatanckich miasta Płocka oraz Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari wspierają naszą działalność.
Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po całym świecie.

Zapraszamy do licznego udziału już po raz dwudziesty drugi, w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego, "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." w roku szkolnym 2016/2017.Wejdź,
aby uzyskać informacje dotyczące
KONKURSU HISTORYCZNEGO
(szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe)

Wejdź,
aby uzyskać informacje dotyczące
OLIMPIADY TEMATYCZNEJ
(licea ogólnokształcące)