Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  • aan_UR-09208_2.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_4.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_16.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_42.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_47.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_82.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_5.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_10.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_28.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_36.jpg
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

KOMUNIKAT Komitetu Organizacyjnego XXV Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie §11d. 1. i  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, na wniosek Komitetu Organizacyjnego Konkursu, Ogólnopolski Koordynator Konkursu – Mazowiecki Kurator Oświaty zaakceptował następujące zmiany w Regulaminie:

1. III etap – wojewódzki, organizowany przez kuratorów oświaty, który miał być przeprowadzony 17 marca 2020 r. – zostaje odwołany.

2. Wszyscy uczniowie, którzy w II etapie – rejonowym organizowanym przez kuratorów oświaty uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia i zostali zakwalifikowani do III etapu – wojewódzkiego, uzyskują wyjątkowo uprawnienia laureata.

3. Zaświadczenia dla laureatów Konkursu, o których mowa w §7 pkt 2a Regulaminu, prześlą pocztą na adresy szkół wojewódzcy koordynatorzy Konkursu.

4. Odkłada się na późniejszy termin planowany na czerwiec br. IV etapogólnopolski Konkursu wraz z Galą Jubileuszu XXV-lecia Konkursu i Olimpiady.

5. Kwalifikację najlepszych laureatów do IV etapu - ogólnopolskiego Konkursu przeprowadzi Komitet Organizacyjny Konkursu w porozumieniu z wojewódzkimi koordynatorami Konkursu, w terminie późniejszym.

 

Życzymy wszystkim zdrowia oraz dobrego wykorzystania tego trudnego czasu, który w nowych okolicznościach nie może zostać stracony, szczególnie przez uczniów.

 

                                                                                   Komitet Organizacyjny Konkursu

 

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy Listę Laureatów XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2019/2020