LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO
Ogólnopolski Konkurs Historyczny
im. mjr. Marka Gajewskiego

Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu.
Organizatorzy Konkursu:

 • Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty.

Współorganizatorzy Konkursu:

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita,
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”,
 • Muzeum Wojska Polskiego.

Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego.
Patronat honorowy: Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 • Lista lureatów i finalistów

  Szanowni Państwo,

  poniżej prezentujemy ostateczne wyniki etapu ponadwojewódzkiego wraz przyznanymi tytułami laureata/finalisty XXIX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność.”

  Laureatami Konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia na etapie ponadwojewódzkim; finalistami Konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na etapie ponadwojewódzkim.


  Wynik przypisany z imieniem i nazwiskiem jest dostępny po zalogowaniu.

  UWAGA !!!

  Lista uczniów zakwalifikowanych do Zawodów laureatów – Galę Finałową zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

  Komitet Organizacyjny Konkursu

 • Etap ponadwojewódzki Konkursu – wyniki

  Szanowni Państwo,

  poniżej prezentujemy wyniki etapu ponadwojewódzkiego XXIX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”.

  Wynik przypisany z imieniem i nazwiskiem jest dostępny po zalogowaniu.

  Zamieszczona lista prezentuje jedynie wyniki uzyskane przez uczniów na etapie wojewódzkim.


  Lista laureatów i finalistów zostanie opublikowana po zakończonym procesie odwoławczym, który będzie trwał do 27 marca 2024 r.

  Komitet Organizacyjny Konkursu

 • Uczniowie zakwalifikowani do etapu ponadwojewódzkiego XXIX edycji Konkursu

  Szanowni Państwo,

  poniżej prezentujemy Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego  XXIX edycji Konkurs Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”.
  Regulamin Konkursu mówi: 

  …koordynatorzy wojewódzcy….
  b) kwalifikują do etapu III uczniów, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia,
  c) jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony;

  W wielu województwach znalazł zastosowanie podpunkt c) powyższego fragmentu regulaminu;

  Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego (szkoły podstawowe)

  Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego (branżowe szkoły I stopnia)

  Komitet Organizacyjny Konkursu

 • Etap wojewódzki XXIX edycji Konkursu – wyniki

  Szanowni Państwo,

  poniżej prezentujemy wyniki etapu wojewódzkiego XXIX edycji Konkurs Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”.

  Wynik przypisany z imieniem i nazwiskiem jest dostępny po zalogowaniu.

  Od dnia dzisiejszego liczymy 5 dni na ewentualne odwołania od wyników etapu wojewódzkiego Konkursu.

  Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego zostanie zamieszczona po okresie odwoławczym.

  Informujemy, że do etapu ponadwojewódzkiego bezwzględnie kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 42 punkty.

  Natomiast jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony.

  Komitet Organizacyjny Konkursu

 • Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Konkursu Losy żołnierza 2023/2024

  Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do etapu wojewódzkiego XXVIII edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”

  Poniżej znajdują się listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

  Etap wojewódzki Konkursu, zgodnie z Regulaminem, odbędzie się 8 grudnia 2023 r. o godz. 1100 w formie stacjonarnej.  
  Szczegóły dotyczące etapu wojewódzkiego można uzyskać na stronach internetowych właściwych Kuratoriów Oświaty oraz u Koordynatorów Wojewódzkich.

 • Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu w roku szkolnym 2023/2024 zakończone

  Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w XXIX edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność” zostało zakończone.

  Szkoły prosimy o kontakt z właściwymi dla Państwa placówki Koordynatorami Wojewódzkimi w celu odebrania loginów i haseł.

  Wykaz Koordynatorów oraz numery kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.
  Informujemy, że arkusze zadań będą dostępne po zalogowaniu od 6 listopada (poniedziałek) od godz. 14:30.

 • XXIX edycja Konkursu – rok szkolny 2023/2024

  Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 nasz Konkurs będzie nosił tytuł:

  XXIX Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
  w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą
  ”.

 • Zawody Laureatów – Gala Finałowa XXVIII Konkursu Losy żołnierza – Warszawa, 12-14 czerwca 2023 r.

  W dniach 12 – 14 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyły się Zawody Laureatów – Gala Finałowa XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Wojska Polskiego, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA”.

  Zwycięzcy eliminacji wojewódzkich z całej Polski przystąpili do ostatnich, centralnych zadań konkursowych. Poznaliśmy zwycięzców tegorocznej XXVIII edycji Konkursu.

  W środę 14 czerwca w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki oraz wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

  Konkurs Historyczny zrealizowany został dzięki dotacji finansowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

  Protokół Ogólnopolskiej Komisji Etapu Centralnego (plik w formacie PDF)

  Wyniki Zawodów Laureatów – szkoły podstawowe (plik w formacie PDF)

  Konkurs współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej
  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego